آنزیم های طبیعی شیر

آزمون های میکروبی لبنیات

آزمون های استاندارد میکروبی شیر و فراورده های لبنی

شیر و فرآورده های لبنی تولید شده از شیر خام به دلیل خواص ویژه نظیر رطوبت بالا،pH نزدیک به خنثی و غنی بودن از لحاظ مواد مغذی محیط مناسبی برای رشد طیف وسیعی از پاتوژن ها نظیر استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا، کلیفرم هایی مانند اشریشیا کلی، لیستریا، بروسلا و باسیلوس سرئوس می باشند.

آنزیم های طبیعی شیر
آنزیم های طبیعی شیر

شیر و فرآورده های لبنی منبع غنی از مواد مغذی نظیر قند شیر(لاکتوز)، ترکیبات نیتروزنی مانند پروتئین ها ، اسیدهای آمینه، کلسیم و فسفر می باشد. بسیاری از ترکیبات ضدمیکروبی (لاکتوپراکسیداز ، آگلوتنین) در شیر تازه دوشیده شده وجود دارند،

اما به علت تخمیر قند و تولید اسید توسط باکتری های معمول شیرخام به سرعت بی اثر می شوند. بنابراین بسیاری از پاتوژن ها قادر به رشد در چنین محیطی هستند.

از اینرو رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که پاتوژن ها در هیچ نقطه‌ای وارد زنجیره تأمین نمی‌شوند.

کشت میکروبی لبنیات
کشت میکروبی لبنیات

برای همه پاتوژن ها روش های تشخیصی کشت و مولکولی وجود دارد؛ در حال حاضر روش استاندارد روش آزمون محیط کشت است که با توجه به استاندارد های مربوط به هرکدام از عوامل پاتوژن میتوان آن ها را شناسایی کرد.

آزمون های شیر و فرآورده های لبنی:

وزن مخصوص یا دانسیته مطابق با استاندارد ملی ایران 638

نقطه انجماد مطابق با استاندارد ملی ایران 3543

تست الکل مطابق با استاندارد ملی ایران 1528

اسیدیته مطابق با استاندارد ملی ایران 2852

آزمون بیولوژیکی لبنیات
آزمون بیولوژیکی لبنیات

pH مطابق با استاندارد ملی ایران 2852

ماده خشک مطابق با استاندارد ملی ایران 637

چربی مطابق با استاندارد ملی ایران 366

پروتئین مطابق با استاندارد ملی ایران 639

آفلاتوکسینM1 مطابق با استاندارد ملی ایران 4925

دانلود مقاله کامل به شکل PDF