سمپلر

سمپلر آزمایشگاهی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین وسایل در آزمایشگاه‌های زیست‌شناسی، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و کشت سلول است. این دستگاه برای جمع‌آوری نمونه‌های مختلف از جمله خون، سلول، بافت، مایعات بدنی و غیره استفاده می‌شود

. سمپلر آزمایشگاهی معمولاً به صورت ثابت و متغیر در دسترس است و می‌تواند به صورت تک کاناله و چند کاناله باشد.

با استفاده از سمپلر آزمایشگاهی، می‌توان نمونه‌های مختلفی را جمع‌آوری کرد و برای تحلیل‌های مختلف در آزمایشگاه استفاده کرد. برخی از کاربردهای سمپلر آزمایشگاهی عبارتند از:

جمع‌آوری نمونه‌های خون: سمپلر آزمایشگاهی می‌تواند برای جمع‌آوری نمونه‌های خون از بیماران استفاده شود. این نمونه‌ها می‌توانند برای تشخیص بیماری‌های مختلف و انجام آزمایش‌های مختلف در آزمایشگاه استفاده شوند.

جمع‌آوری سلول‌ها: با استفاده از سمپلر آزمایشگاهی، می‌توان سلول‌های مختلفی را از بافت‌ها و مایعات بدنی جمع‌آوری کرد. این سلول‌ها می‌توانند برای تحلیل‌های مختلف در آزمایشگاه استفاده شوند.

جمع‌آوری بافت‌ها: سمپلر آزمایشگاهی می‌تواند برای جمع‌آوری بافت‌های مختلفی از بیماران استفاده شود. این بافت‌ها می‌توانند برای تشخیص بیماری‌های مختلف و انجام آزمایش‌های مختلف در آزمایشگاه استفاده شوند.

جمع‌آوری مایعات بدنی: با استفاده از سمپلر آزمایشگاهی، می‌توان مایعات بدنی مختلفی را از بیماران جمع‌آوری کرد. این مایعات می‌توانند برای تشخیص بیماری‌های مختلف و انجام آزمایش‌های مختلف در آزمایشگاه استفاده شوند.

سمپلر آزمایشگاهی یکی از وسایل مهم در آزمایشگاه‌های زیست‌شناسی، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و کشت سلول است که برای جمع‌آوری نمونه‌های مختلف و استفاده در تحلیل‌های مختلف در آزمایشگاه استفاده می‌شود.

نمایش دادن همه 8 نتیجه