Hallow Cathode Lamp

Hallow Cathode Lamp یا لامپ های HCL دستگاه های جذب اتمی

در مدل های Coded و Uncoded
دارای مشخصات 12،9،7،4،2 پین و مدل بدون کابل Cable Less .
شعاع 37 و 51 میلی متر
دارای عناصر :

Aluminium،Antimony،Arsenic،Barium،Beryllium، Bismuth،Boron، Cadmium،Calcium، Cerium،Cesium،Chromium، Cobalt،Continuum،Copper ،Deuterium،Dysprosium،Erbium ،Europium،Gadolinium،Gallium،Germanium،Gold،Hafnium،Holmium،Indium،Iridium،Iron،Lanthanum،Lead،Lithium،Lutetium، Magnesium، Manganese،Mercury، Molybdenum،Neodymium ،Nickel،Niobium، Osmium،Palladium ، Phosphorus، Platinum،Potassium ،Praseodymium ،Rhenium ،Rhodium، Rubidium ،Ruthenium،Samarium ،Scandium،Selenium،Silicon ،Silver،Sodium، Strontium،Tantalum،Tellurium،Terbium،Thallium،Thorium،Thulium،Tin،Titanium ،Tungsten،Uranium،Vanadium، Ytterbium،Yttrium،Zinc،Zirconium

Hallow Cathode Lamp ( لامپ های هالو کاتد ) برای دستگاه های جذب اتمی از برند های معتبر :

Agilent ( اجیلنت )
Analytik Jena ( آنالیتیک جنا )
GBC Scientific ( جی بی سی استرالیا )
Perkin Elmer ( پرکین المر )
Thermo ( ترمو )
Unicam ( یونیکم )
Varian ( واریان )

و همچنین مدل های سوپر لامپ ( Super Lamp ) که امکان قرارگیری چند عنصر را دارد .

نمایش دادن همه 8 نتیجه