ارلن

اِرلِن یا بالنِ اِرلِن‌مایر به نوعی از ظروف آزمایشگاهی مخروطی‌ شکل گفته میشود که مصارفی مانند جوشاندن ، یه حجم رساندن ، سنجش حجمی یا ساخت استوک و نگه داری از محلول ها دارد

نام این وسیله از نام مخترع آن امیل ارلنمایر، شیمی‌دان آلمانی، گرفته شده‌است.

به زبان آلمانی: Erlenmeyer و به زبان انگلیسی: Erlenmeyer flask نامیده میشود .

ارایه در احجام متفاوت
و با انواع جنس پلاستیکی و شیشه ای

نمایش دادن همه 4 نتیجه