بوته

بوته چینی ( کروزه آزمایشگاهی )

وسیله آزمایشگاهی از جنس چینی ( سرامیکی ) یا فلزی میباشد که قابلیت تحمل دماهای بسیار بالا را دارد .

از بوته های چینی به منظور سوزاندن مواد یا ذوب فلزات استفاده میشود .

به طور معمول کروزه های آزمایشگاهی حجم های پایینی دارند .

بوته های چینی و مواد قرارگرفته شده داخل آن را معمولا برای قراردادن درون کوره استفاده میکنند .

نمایش یک نتیجه