سه پایه

سه پایه آزمایشگاهی

سه پایه وسیله ای در آزمایشگاه میباشد که برای قرارگیری ظروف بر روی حرارت از آن استفاده میشود .

به طور مثال با چراغ الکلی سه پایه وسیله ای ضروری ست که بتوان شیشه آلات را برروی سه پایه قرار داد .

هیچ محصولی یافت نشد.