مبرد

مبرد آزمایشگاهی

مبرد وسیله ای شیشه ای به شکل لوله های پر پیچ و خم میباشد .

از مبرد معمولا بمنظور تبرید در عملیات تقطیر استفاده میشود .

مبرد های آزمایشگاهی دارای دو مجرای جدا از هم میباشند که یک مسیر برای آب سرد تعبیه شده است و مسیر دیگر برای جریان بخار داغ که عملیات تبرید بر روی آن صورت گیرد .

مبرد معمولا به همراه بالن ، زانویی ، قطره گیر و دیگر شیشه آلات آزمایشگاهی استفاده میشود .

هیچ محصولی یافت نشد.