میکروپلیت

پلیت میکروتیتر (نام علمی: Microtiter plate) که به آن میکروپلیت یا پلیت میکروول(Microwell plate) که پلیت چند چاهکی هم گفته می‌شود،

یک پلیت مسطح با چندین چاهک است. استفاده از میکروپلیت امکان انجام تعداد زیادی آزمایش را در یک پلیت منفرد فراهم می‌کند.

چرا که در واقع آزمایش کوچک سازی شده و هر چاهک، حکم یک لوله آزمایش کوچک را دارد.

میکروپلیت‌ها عمدتاً دارای ۶، ۲۴، ۹۶، ۳۸۴ یا ۱۵۳۶ خانه (چاهک) برای وارد کردن نمونه هستند. این خانه ها در یک قالب مستطیلی شکل قرار گرفته‌اند. حتی میکروپلیت‌هایی با ۳۴۵۶ و ۹۶۰۰ چاهکی نیز به منظور کاربردهای خاص ساخته شده‌اند.

هر خانه بر حسب نوع میکروپلیت، گنجایشی در حدود چند ده نانولیتر تا چندین میلی لیتر از مایع را دارد. میکروپلیت‌ها می‌توانند دماهای پایین یا بالا را برای مدت طولانی تحمل کنند. امروزه از این میکروپلیت‌ها جهت تحقیقات علوم زیستی مختلفی که مرتبط با فیلتراسیون، جداسازی، تشخیص نوری، ذخیره‌سازی، مخلوط سازی واکنش‌ها، کشت سلول و بررسی فعالیت‌های ضد میکروبی هستند، استفاده می‌شود.

نمایش یک نتیجه