پیکنومتر

پیکنومتر آزمایشگاهی

پیکنومتر آزمایشگاهی (pycnometer) وسیله ای شیشه ای ست شبیه به بالن ژوژه که درب آن دارای شیار مخصوص باریک و باز میباشد .

از پیکنومتر ها در آزمایشگاه به منظور سنجش چگالی یا دانسیته مایعات استفاده می شود . که روشی سریع ، کم هزینه و آسان میباشد .

از پیکنومتر ها با نام دانسیتومتر یا بطری وزن مخصوص هم یاد می شود .
این وسیله آزمایشگاهی امکان کالیبراسیون هم دارد .

نمایش یک نتیجه