, , , , , , , ,

محلول فهلینگ از برند Acros

900,000 تومان

محلول فهلینگ از برند Acros

حجم :1000 میلی لیتر
محلول فهلینگ آ و ب ( شماره 1 و شماره 2 )

محلول فهلینگ A-B ACROS
محلول فهلینگ A-B ACROS
محلول فهلینگ کمپانی Acros آمریکا
محلول فهلینگ کمپانی Acros آمریکا

تولید کمپانی Acros
اکروس یکی از زیرمجموعه های کمپانی ترموساینتیفیک می باشد که مشترک بین آمریکا و بلژیک است .

مشخصات فنی فهلینگ شماره 1 کمپانی ACROS Organics

Name:Fehling’s solution No. 1

محلول اکراس فهلینگ
محلول فهلینگ Acros A

Product code:J/3800/17

مشخصات فنی فهلینگ شماره 2 کمپانی ACROS Organics

Name:Fehling’s solution No. 2

محلول اکراس فهلینگ ب
محلول فهلینگ Acros B

Product code:J/3900/17

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…