, , , , , ,

قرص دی پی دی پالین تست

830,000 تومان

قرص دی پی دی پالین تست

ساخت کشور انگلستان
تولید کمپانی پالین تست Palin test

قرص پالین تست دی پی دی کلر
قرص DPD کلر پالین تست انگلستان

تعداد قرص در هر بسته 25 برگه 10 عدد در مجموع 250 عدد
قابل استفاده در روش چشمی برای اندازه گیری کلر
نوع قرص DPD1

قرص پالین تست چیست ؟

قرص اندازه گیری مقدار کلر آزاد در آب یا دی پی دی 1 یا dpd1 چیست؟ و چگونه کار می کند؟

قرص های کلر پالین تست
قرص های کلر پالین تست

قرص دی پی دی حاوی یک گرم ماده دی اتیل پی فنیلن دی آمین بوده که با حل شدن ماده دی پی دی در داخل 10 سی سی آب باتوجه به میزان کلر داخل آب تغییر رنگ ایجاد می گردد و آب را با توجه به میزان حجم کلر داخل آن به رنگ صورتی متمایل به قرمز در طیف های گوناگون تغییر رنگ می دهد. و سپس با توجه به جدول تغییرات رنگ واعدادی که برای هر رنگ لحاظ گردیده میزان کلر داخل آب را قرائت می نماییم.

کیت و قرص پالین تست
کیت و قرص پالین تست

قرص دی پی دی پالین تست شماره 1 مقدار کلر آزاد یا free chlorine داخل آب مورد آزمایش را اندازه گیری می کند.
قرص دی پی دی پالین تست شماره 1 ارائه شده توسط این مرکز ساخته شده در کمپانی پالین تست pallintest انگلستان بوده و در بسته بندی های 250 عددی ارائه می شود.

روش اندازه گیری کلر آزاد با قرص های DPD پالین تست

در صورت وجود کلر آزاد در محلول با قرص دی پی دی -قرصDPDیادی اتیل-پی-فنیلن دی آمین(DPD)واکنش داده و تولید رنگ صورتی می کند.
شدت رنگ بوجود آمده در محلول بستگی به میزان غلظت کلرازاد در آن محلول دارد.

جعبه 250 عددی قرص های پالین تست
جعبه 250 عددی قرص های پالین تست

قرص دی پی دی DPD کمپانی PALINTESTدارای کمترین میزان کدورت در آب می باشد و به همین دلیل رنگ بسیار شفاف تر و دقیق تری را ایجاد می کند

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…