, , , ,

محلول استاندارد کانداکتیویتی HANNA

1,000,000 تومان

محلول استاندارد کانداکتیویتی HANNA

با هدایت 1413 میکروزیمنس
کمپانی Hanna
حجم محلول 500 میلی لیتر

محلول استاندارد کانداکتیویتی Hanna
محلول استاندارد کانداکتیویتی هانا

مقدار µS/cm در دمای 25 درجه سانتی گراد : 12880 میکرو زیمنس بر سانتی متر
موجود در بطری
دارای زمان انقضاء 5 ساله از زمان باز کردن درب محلول
کالیبره شده مطابق با استاندارد ISO 3696/BS3978
دارای چارت مقادیر کنداکتیویتی در دماهای مختلف

محلول کانداکتیویتی استاندارد هانا
محلول کانداکتیویتی استاندارد هانا

تست شده در آزمایشگاه های معتبر شرکت هانا HANNA آمریکا
بسته بندی شده به صورت استاندارد

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…