, , , , , , , , ,

تیترازول اسید کلریدریک 1.5 نرمال مرک

1,150,000 تومان

تیترازول اسید کلریدریک 1.5 نرمال

ساخت کمپانی Merck آلمان

تیترازول اسید کلریدریک 5/1 نرمال کمپانی Merck
تیترازول اسید کلریدریک 1.5 نرمال کمپانی Merck

کد مرک : 109970
حجم : 1 لیتر

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…