, , , , , , ,

گاز پک نوع آ مرک Anaerocult A Merck

890,000 تومان

گاز پک نوع آ مرک Anaerocult A Merck

تولید کمپانی مرک MERCK
ساخت کشور آلمان ، Made in Germany
Microbiology Anaerocult A گاز پک A

microbiology anaerocult A
microbiology anaerocult A

حجم : 1 بسته
کد مرک 113829 و تاریخ انقضای دو ساله
به جهت استفاده در جار بیهوازی و هر محیط نیمه هوازی
دارای گواهی و ستریفیکیت،به منظور ارایه ممیزی
همراه MSDS و COA

کاتالوگ فنی مرک Microbiology Anaerocult A MERCK 113829

Description
Catalogue Number 113829
Product Information
HS Code 3824 99 96
Quality Level MQ300

microbiology anaerocult A Merck 113829
microbiology anaerocult A Merck 113829

Physicochemical Information

Bulk density 550 kg/m3
Safety Information according to GHS
Hazard Statement(s) H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H372: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în caz de inhalare.
Precautionary Statement(s) P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P314: Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
Signal Word Pericol
Storage class 6.1C Compuşi combustibili, toxicitate acută Categoria 3/compuşi toxici sau compuşi ce provoacă efecte cronice
WGK WGK 2 substanţe cu potenţial specific de poluare a apei
Disposal 3
Reactivii organici relativ cu reactivitate relativ redusa trebuie colectati in containerul A. Daca sunt halogenati, ei trebuie colectati in containerul B. Pentru reziduurile solide utilizati containerul C.

anaerocult merk گاز پک
anaerocult merk گاز پک

Safety Information

Hazard Symbols Hazard SymbolsHarmful
Hazard SymbolsDangerous for the environment
Categories of danger iritant, nociv, periculos pentru mediu
R Phrase R 36-48/20-51/53
Irritating to eyes.Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
S Phrase S 61
Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets.
Storage and Shipping Information
Storage A se depozita între +15°C la +25°C.
Transport Information
Declaration (railroad and road) ADR, RID Kein Gefahrgut
Declaration (transport by air) IATA-DGR No Dangerous Good
Specifications
Performance test passes test

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…