, , , ,

دی کلرواستیک اسید مرک Dichloroacetic Acid Merck

3,800,000 تومان

دی کلرواستیک اسید مرک Dichloroacetic Acid Merck

تولید کمپانی مرک MERCK
ساخت کشور آلمان
Dichloroacetic Acid – دی کلرو استیک اسید

dichloroacetic acid merck
dichloroacetic acid merck

حجم 1000 میلی لیتر ( 1 لیتر )
کد مرک 803541
دارای گواهی و ستریفیکیت
MSDS COA

کاتالوگ فنی کمپانی مرک Dichloroacetic Acid MERCK 803541

Description
Catalogue Number 803541
Replaces DX0653
Description Dichloroacetic acid
Product Information
CAS number 79-43-6
EC index number 607-066-00-5
EC number 201-207-0
Hill Formula C₂H₂Cl₂O₂
Chemical formula Cl₂CHCOOH
Molar Mass 128.94 g/mol
HS Code 2915 40 00

merck 803541 dichloroacetic acid
merck 803541 dichloroacetic acid

Physicochemical Information
Boiling point 192 °C (1013 hPa) se descompune
Density 1.567 g/cm3 (20 °C)
Flash point 113 °C Nu se aplică
Melting Point 9 – 11 °C
pH value 1.2 (129 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure 0.19 hPa (20 °C)

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…