, , , , , ,

9 – فلورنیل متیل کلروفرمات مرک 818203

2,500,000 تومان

9 – فلورنیل متیل کلروفرمات مرک 818203

تولید کمپانی مرک MERCK
ساخت کشور آلمان
(9-Fluorenylmethyl) Chloroformate

9 - فلورنیل متیل کلروفرمات مرک 818203
9 – فلورنیل متیل کلروفرمات مرک 818203

حجم 5 گرم
کد مرک 818203
دارای گواهی و ستریفیکیت
MSDS COA

کاتالوگ فنی کمپانی مرک MERCK 818203

Description
Catalogue Number 818203
Synonyms Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
Product Information
CAS number 28920-43-6
EC number 249-313-6
Hill Formula C₁₅H₁₁ClO₂
Molar Mass 258.7 g/mol
HS Code 2915 90 70
Storage and Shipping Information
Storage A se depozita între +15°C la +25°C.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…