, , ,

سمپلر متغیر 100 – 1000 کمپانی Nichiryo

4,500,000 تومان

سمپلر متغیر 100 – 1000 کمپانی Nichiryo

وزن 83 گرم
ساخت کمپانی Nichiryo

سمپلر متغیر 100 - 1000 کمپانی nichiryo
سمپلر متغیر 100 – 1000 کمپانی nichiryo

تولید کشور ژاپن
نوع دیجیتال

مشخصات فنی سمپلر متغیر Nichiryo 00-NLE-1000

Cat. No: 00-NLE-1000

استند سمپلر متغیز Nichiryo
استند سمپلر متغیز Nichiryo

 Volume range(μL) : 100-1000
Usable tips : BMT2-LG/LGR、LE/LER、FLG/FLGRB、FLE/FLERB

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…