, , , , , ,

سرنگ 5 میکرولیتر دستگاه GC برند SGE

2,100,000 تومان

سرنگ 5 میکرولیتر دستگاه GC برند SGE

ساخت کمپانی اس جی ای SGE
تولید کشور استرالیا

سرنگ SGE برای دستگاه GC
سرنگ SGE برای دستگاه GC

حجم 5 میکرولیتر
کد 001000

سرنگ 5 میکرولیتر Sge 001000
سرنگ 5 میکرولیتر Sge 001000

مناسب برای دستگاه GC
SGE GC 5MicroLitre Syringe

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…