, , ,

کیت سختی کل آب واهب

88,000 تومان

کیت سختی کل آب واهب

مناسب برای سنجش میزان سختی کل در آب های نرم

کیت سختی واهب
کیت سختی واهب

قابل استفاده در تصفیه خانه های آب

کیت سنجش سحتی کل واهب
کیت سنجش سحتی کل واهب

سنجش سختی کل آب مصرفی آشامیدنی

طریقه استفاده از کیت سختی کل واهب

1- ظرف آزمایش را تا نقطه ی مشخص شده از آب پر کنید .
2- 2 قطره از محلول شماره 1 را اضافه کرده و تکان دهید چنانچه محلول آبی شد دارای سختی نمیباشد ولی چنانچه رنگ قرمز شد آب دارای سختی میباشد  .

راهنمای استفاده از کیت سختی آب واهب به روش چشمی
راهنمای استفاده از کیت سختی آب واهب به روش چشمی

3- از محلول شماره 2 قطره قطره اضافه کنید تا رنگ به آبی برسد . مقدار تعداد قطرات را در 17 ضرب کنید تا میزان سختی کل بدست آید .

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…