, , , , ,

ستون C18 HPLC از برند Waters

37,500,000 تومان

ستون C18 HPLC از برند Waters

SKU: WAT027324
µBondapak C18 Column

ستون HPLC C18 Waters
ستون HPLC C18 Waters

125Å
10 µm
3.9 mm X 300 mm
1/pk

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…