طرز تهیه سرکه

طرز تهیه سرکه با کیفیت

طرز تهیه سرکه تخمیری و تقطیری سرکه های با کیفیت چگونه تولید می شوند؟!سرکه ها با دو نوع سرکه تخمیری و سرکه تقطیری تولید و عرضه می گردند . سرکه تخمیری سرکه تخمیری، سرکه ای است که در روند تولید آن ابتدا قند میوه طی یک فرآیند بی هوازی تخمیر و تبدیل به الکل اتیلیک …

طرز تهیه سرکه با کیفیت ادامه »