طرز کار ترازوی رطوبت سنج

از دقت بسیار بالایی برخوردار بوده و قادر است میزان رطوبت موجود در مواد را با دقت بسیار بالایی تعیین کند.
این دستگاه میزان رطوبت مواد را به صورت دقیق به صورت درصد ( 0 تا 100 درصد ) بر روی صفحه دیجیتالی خود نشان می دهد.