, , , , ,

فروش بافر pH 4 Hach

16,000,000 تومان

محلول بافر 4  کمپانی Hach

Buffer Solution
pH 4.01
Color-coded Red

فروش بافر pH 4 Hach
فروش بافر pH 4 Hach

حجم : 500 mL
کد مرک : 2283449

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…