, , , ,

کیت کلرسنجی پالین تست Palintest

580,000 تومان

کیت کلرسنجی پالین تست Palintest

ساخت کمپانی Palintest
تولید کشور انگلستان

palintest cl2 test
کیت سنجش کلر پالین تست

حاوی 40 عدد قرص
DPD 20 عدد قرص 1
20 عدد آن قرص فنول رد

صفحه ی مخصوص کیت تست کلر پالین تست
صفحه ی مخصوص کیت تست کلر پالین تست

• برای سنجش کلر آزاد وph آب آشامیدنی کیت کلر را با رنج ۰.۱ برای اندازه گیری کلر آزاد
• دارای ۴۰عدد قرص که تعداد ۲۰ عدد آنها برای DPD و تعداد۲۰ عدد دیگر برای اندازه گیری ph می باشد (کیت سنجش کلر)
• دارای کاور مناسب ضد آب برای نگهداری دستگاه

کیت کلرسنجی پالین تست
کیت کلرسنجی پالین تست

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…