بوتیرومتر بستنی 20 درصد فانک ژربر

690,000 تومان

بوتیرومتر بستنی 20 درصد فانک ژربر

تولید کشور آلمان Made in Germany
سخت کمپانی فانک ژربر Funk Gerber

بوتیرومتر بستنی فانک ژربر
بوتیرومتر بستنی فانک ژربر

مناسب برای اندازه گیری چربی بستنی
یک سر باز

بوتیرومتر 20 درصد بستنی فانک ژربر Funke Gerber
بوتیرومتر 20 درصد بستنی فانک ژربر Funke Gerber

قابلیت اندازه گیری تا 20 % ( بوتیرومتر بیست درصد بستنی )
به همراه درب چوب پنبه ای مخصوص .

بوتیرومتر بستنی Funke gerber
بوتیرومتر بستنی Funke gerber

مورد استفاده در کارخانجات لبنیات و بستنی سازی ها
ژربر اصلی و تولید آلمان

درب چوب پنبه ای بوتیرومتر
درب چوب پنبه ای بوتیرومتر

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…