, , , , , , , , ,

مولتی پارامتر هانا Hanna HI98194

60,000,000 تومان

مولتی پارامتر هانا Hanna HI98194

ساخت کمپانی هانا Hanna
تولید کشور رومانی
مدل مولتی پارامتر Multi parameter HI98194
پرتابل و قابل حمل
اندازه گیری پارامتر های :
Resistivity ( مقاومت ) – Temperature ( دما ) – Dissolved Oxygen ( اکسیژن محلول ) – pH ( پی اچ ) – Salinity ( میزان نمک ) – Conductiviy & TDS ( هدایت سنجی و ذرات محلول در آب ) – ORP

مولتی پارامتر پرتابل هانا Hanna HI 98194
مولتی پارامتر پرتابل هانا Hanna HI 98194

بازه اندازه گیری pH ( پی اچ ) : 0-14
دقت : 0.01 pH
کالیبراسیون : 1-2-3 نقطه ای

باکس مولتی پارامتر پرتابل هانا Hanna hi 98194
باکس مولتی پارامتر پرتابل هانا Hanna hi 98194

بازه اندازه گیری ORP : 2000mV
دقت : 0.1 mV
کالیبراسیون : اتوماتیک در یک نقطه

نحوه ی اتصال پروب مولتی پارامتر Hanna hi 98194
نحوه ی اتصال پروب مولتی پارامتر Hanna hi 98194

بازه اندازه گیری EC : 0-200ms/cm
دقت : 1 ms/cm
کالیبراسیون : 1 نقطه ای و اتوماتیک

Hanna Hi 98194 multiparameter
Hanna Hi 98194 multiparameter

بازه اندازه گیری TDS ( ذرات جامد در محلول ) : 0-400.0 ppt (g/L)
دقت : 0.1 ppt

صفحه نمایش مولتی پارامتر هانا Hi 98194
صفحه نمایش مولتی پارامتر هانا Hi 98194

بازه اندازه گیری Salinity ( شوری سنجی ) : 0-70.00 PSU
دقت : 0.01 PSU

صفحه نمایش کالیبراسیون مولتی پارامتر هانا
صفحه نمایش کالیبراسیون مولتی پارامتر هانا

بازه اندازه گیری اکسیژن محلول ( DO ) : 0-50.00 ppm
دقت : 0.01 ppm
کالیبراسیون تک و دو نقطه ای اتوماتیک
بازه اندازه گیری دما : -5 تا 55 درجه سانتی گراد
دقت : 0.01 درجه سلسیوس