, , , , ,

محلول کالیبراسیون کدورت سنج هانا HI98713

5,000,000 تومان

محلول کالیبراسیون کدورت سنج هانا HI98713

ساخت کمپانی هانا Hanna
تولید کشور رومانی
کد مجصول HI98713-11
مناسب برای کالیبرسیون دستگاه کدورت سنج

ست محلول کالیبراسیون دستگاه کدورت سنج هانا Hanna HI88713-11
ست محلول کالیبراسیون دستگاه کدورت سنج هانا Hanna HI88713-11

دارای 5 عدد محلول با NTU های متفاوت
HI98713-10 ، HI98713-20 ، HI98713-30 ، HI98713-40 ، HI98713-50
دارای برگه آنالیز معتبر کمپانی

سرتیفیکیت آنالیز کدورت سنج هانا
سرتیفیکیت آنالیز کدورت سنج هانا

Ratio Turbidity Calibration Standards
تاریخ انقضا سه ساله
برای مصارف آزمایشگاهی و صنعتی
مناسب دستگاه های پرتابل رومیزی و قلمی

کاتالوگ فنی کمپانی Hanna HI98713-11

Supplied with Certificate of Analysis
Lot number
Expiration date
Standard value
Reference meter NIST traceable

استانداردهای کدورت سنج Hanna در NTU و FNU
استانداردهای کدورت سنج Hanna در NTU و FNU

Provided storage containers
Light tight
Protects from accidental breakage
Checking the turbidity range for the HI98713 ISO Turbidity Portable Meter is quick and easy with the HI98713-11 Turbidity Calibration Standards.

turbidity meter solution crtificate of analysis
turbidity meter solution crtificate of analysis

Specifications
Package sealed standards: <0.1, 15, 100, 750 FNU
Quantity 1
Applications Aquaculture & Aquariums, Education, Environmental, Laboratory, Water Conditioning, Drinking Water & Wastewater Treatment

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…