, ,

کالکن کربوکسیلیک اسید Merck 104595

2,200,000 تومان

کالکن کربوکسیلیک اسید Merck 104595

تولید کمپانی مرک MERCK
ساخت کشور آلمان
Calconcarboxylic acid – کالکن کربوکسیلیک اسید

فرمول شیمیایی کالکن کربوکسیلیک اسید مرک 104595
فرمول شیمیایی کالکن کربوکسیلیک اسید مرک 104595

بسته بندی 2.5 کیلوگرم ( 2500 گرم )
کد مرک 104595 و Cas no. 3737-95-9
دارای گواهی و ستریفیکیت
MSDS و COA
دانسیته 400 کیلوگرم بر متر مکعب
دمای نگهداری 2-30 درجه سانتی گراد

کاتالوگ فنی کمپانی مرک Merck 104595

Quality Level
200
form
solid
technique(s)
titration: suitable
mp
300 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…